De ekspressive og lyriske malerier, vidner om en arbejdsproces præget af grundig interaktion med materialerne, for at nå det endelige udtryk. Lag på lag opbygges billedet med fede strøg, tynde løbende laseringer, optegnelser af motiver, der nedbrydes, laseres og optegnes på ny for måske tilsidst helt at forsvinde.Inspirationen til værkerne kommer fra sansninger, stemninger i naturen, blandt mennesker, drømme og erindringer. Jeg debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1997 

 Malerier  af  Tine Crumlin